ประวัติหมู่บ้านคีรีวง

ประวัติหมู่บ้านคีรีวง

ประวัติความเป็นมา บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นหมู่บ้านที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200ปี               ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา มีวิถีชีวิตหากินอยู่กับป่า พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการทำสวน”สมรม”เป็นหลักซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเดิมเรียกว่า บ้านขุนน้ำ ต่อมามีการสร้างวัดในหมู่บ้านชื่อ ”วัดคีรีวง” ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะภูเขาล้อมรอบ เลยเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อวัดว่า หมู่บ้านคีรีวง

 

มหาวิปโยคอุทกภัยปี 31 

ปี 2531  ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดเท่าที่ชาวคีรีวงเคยประสบมา  ในครั้งนั้นชีวิตละทรัพย์สินของชาวคีรีวงเสียหายจำนวนมาก  การพัฒนาในช่วงนั้นจึงเป็นการพัฒนาและช่วยเหลือชาวคีรีวงที่ประสบอุทกภัยเป็นหลัก และได้มีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือช่วยสร้างกลุ่มอาชีพแก่ชุมชน

YouTube Preview Image

 

 

ต่อมาในปี 2539 มูลนิธิโกมล คีมทองได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านทำหลังจาก ว่างจากงานสวน

คืองานหัตถกรรรมผ้ามัดย้อมโดยใช้ใบไม้ เปลือกไม้และวัตถุดิบอื่นๆจากธรรมชาติ รวมทั้งการก่อเกิดของกลุ่มอาชีพหลายๆกลุ่มในหมูบ้าน  จนทำให้หมู่บ้านคีรีวงมีชื่อเสียงจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย( Thailand Tourism Award) หรือรางวัลกินรีทองคำจาก ”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”  ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเภทเมืองและชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2541 หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบทางด้านการท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

สถานที่ท่องเทียว,ที่เทียว,แหล่งท่องเที่ยวนครรีธรรมราช,คีรีวง,ที่พัก,การเดินทาง,หมู่บ้านคีรีวง,อากาศดีที่สุดในประเทศ,ชมพระธาตุเมืองนคร,คีรีวง ท่าหา,ชุมชนบ้านคีรีวง,เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนครศรี,สินค้าสบู่เปลือกมังคุด,ผ้ามัดย้อมคีรีวง,โฮมสเตย์ คีรีวง,ที่พักคีรีวง,ผลไม้คีรีวง