สถานทีท่องเที่ยวอากาศดีที่สุด

 

อุทยาน แห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอท่าศาลา อำเภอฉวางอำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรีและอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพป่าเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ยอดเขา ทิวทัศน์ต่าง ๆและสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีเนื้อที่ประมาณ 567 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,250 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่อุทยานฯ ครอบคลุมเทือกเขานครศรีธรรมราชตอนกลางประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอด ยาวเหนือจรดใต้ มีที่ราบตามหุบเขาเล็กน้อยดินบนภูเขาเป็นดินที่เกิดจากการผุสลายของหิน แกรนิต มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาหลวงสูงจากระดับน้ำทะเล 1,835 เมตร เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่นคลองกรุงชิง คลองเขาแก้ว คลองท่าแพและคลองละลาย เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจึงได้รับลมมรสุมที่พัด ผ่านทะเลทั้งสองด้านทำให้ฝนตกเกือบตลอดปีและมีอากาศค่อนข้างเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 3,500 – 4,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 – 17 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 28 – 30 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนเมษายน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองด้าน ทำให้มีสภาพชื้นและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงพืชพรรณไม้ส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมพืช ป่าดงดิบชื้น ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าที่ขึ้นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไปจนถึงยอดเขาที่มีเมฆหมอกคลุม พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เหมือด กำยานแดงเขา ก่อเขา บุญนาคเงา จำปูนช้างพืชคลุมดินส่วนใหญ่คล้ายป่าดิบเขาระดับต่ำแต่จะมีพืชหญ้าขึ้นมาก ได้แก่บัวแฉกใบใหญ่ บัวแฉกใบมน
ป่าดงดิบชื้น (Tropical Forest หรือ Tropical Evergreen Forest) ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเกือบทั้งหมดพืชประจำถิ่นและไม้ ที่มีค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้แก่  กระบากดำ กระบากขาว พันจำ หลุมพอ อบเชย เทพธาโรจำปาป่า ก่อต่างๆ แดงคาน แดงเขา ยมป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกุหลาบพันปีกุหลาบป่าหรือกุหลาบเขาหลวง เต่าร้าง บิโกเนีย หรือ ก้ามกุ้งหลายชนิด มหาสดำ  (เฟิร์นต้น Tree Fern) เป็นต้น
พืชในวงศ์กล้วยไม้ที่เขาหลวงคาดว่าจะมีอยู่มากกว่า 300 ชนิดบางชนิดเป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นที่พบเพียงแห่งเดียวในโลก เช่น สิงโตพัดเหลืองสิงโตอาจารย์เต็ม ขนตาสิงโต เอื้องสายเสริตสั้น เอื้องแดงหิน กล้วยปลอกเอื้องคีรีวง เกร็ดนาคราชหรือเกล็ดปลาช่อน เพชรหึง  เป็นต้น
ในส่วนของสัตว์ป่าพบว่าในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 327 ชนิดสัตว์ป่าที่พบเห็น เช่น สมเสร็จ เลียงผา ลิงกัง เม่นหางพวง เสือลายเมฆ เก้ง กวางเสือดำ เสือโคร่ง หมีหมา ค่างดำ ค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์จำพวกนก เช่น นกอินทรีดำไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ป่า นกเขาเปล้าธรรมดา นกหว้า นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดำ นกกกนกชนหิน นกโพระดกหลากสี และ นกกินปลี ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น

Powered by Facebook Comments

สถานที่ท่องเทียว,ที่เทียว,แหล่งท่องเที่ยวนครรีธรรมราช,คีรีวง,ที่พัก,การเดินทาง,หมู่บ้านคีรีวง,อากาศดีที่สุดในประเทศ,ชมพระธาตุเมืองนคร,คีรีวง ท่าหา,ชุมชนบ้านคีรีวง,เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนครศรี,สินค้าสบู่เปลือกมังคุด,ผ้ามัดย้อมคีรีวง,โฮมสเตย์ คีรีวง,ที่พักคีรีวง,ผลไม้คีรีวง