อุทยาน แห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอท่าศาลา อำเภอฉวางอำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรีและอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพป่าเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ยอดเขา ทิวทัศน์ต่าง ๆและสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีเนื้อที่ประมาณ 567 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,250 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่อุทยานฯ ครอบคลุมเทือกเขานครศรีธรรมราชตอนกลางประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอด ยาวเหนือจรดใต้ มีที่ราบตามหุบเขาเล็กน้อยดินบนภูเขาเป็นดินที่เกิดจากการผุสลายของหิน แกรนิต มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาหลวงสูงจากระดับน้ำทะเล 1,835 เมตร เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่นคลองกรุงชิง คลองเขาแก้ว คลองท่าแพและคลองละลาย เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจึงได้รับลมมรสุมที่พัด ผ่านทะเลทั้งสองด้านทำให้ฝนตกเกือบตลอดปีและมีอากาศค่อนข้างเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 3,500 – 4,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 – 17 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 28 – 30 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนเมษายน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองด้าน ทำให้มีสภาพชื้นและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงพืชพรรณไม้ส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมพืช ป่าดงดิบชื้น ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เป็นป่าที่ขึ้นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไปจนถึงยอดเขาที่มีเมฆหมอกคลุม พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เหมือด กำยานแดงเขา ก่อเขา บุญนาคเงา จำปูนช้างพืชคลุมดินส่วนใหญ่คล้ายป่าดิบเขาระดับต่ำแต่จะมีพืชหญ้าขึ้นมาก ได้แก่บัวแฉกใบใหญ่ บัวแฉกใบมน
ป่าดงดิบชื้น (Tropical Forest หรือ Tropical Evergreen Forest) ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเกือบทั้งหมดพืชประจำถิ่นและไม้ ที่มีค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้แก่  กระบากดำ กระบากขาว พันจำ หลุมพอ อบเชย เทพธาโรจำปาป่า ก่อต่างๆ แดงคาน แดงเขา ยมป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกุหลาบพันปีกุหลาบป่าหรือกุหลาบเขาหลวง เต่าร้าง บิโกเนีย หรือ ก้ามกุ้งหลายชนิด มหาสดำ  (เฟิร์นต้น Tree Fern) เป็นต้น
พืชในวงศ์กล้วยไม้ที่เขาหลวงคาดว่าจะมีอยู่มากกว่า 300 ชนิดบางชนิดเป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นที่พบเพียงแห่งเดียวในโลก เช่น สิงโตพัดเหลืองสิงโตอาจารย์เต็ม ขนตาสิงโต เอื้องสายเสริตสั้น เอื้องแดงหิน กล้วยปลอกเอื้องคีรีวง เกร็ดนาคราชหรือเกล็ดปลาช่อน เพชรหึง  เป็นต้น
ในส่วนของสัตว์ป่าพบว่าในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 327 ชนิดสัตว์ป่าที่พบเห็น เช่น สมเสร็จ เลียงผา ลิงกัง เม่นหางพวง เสือลายเมฆ เก้ง กวางเสือดำ เสือโคร่ง หมีหมา ค่างดำ ค่างแว่นถิ่นใต้ สัตว์จำพวกนก เช่น นกอินทรีดำไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ป่า นกเขาเปล้าธรรมดา นกหว้า นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดำ นกกกนกชนหิน นกโพระดกหลากสี และ นกกินปลี ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น