หมู่บ้านคีรีวงมีความภาคภูมิใจในตัวเองในฐานะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ล้อมรอบไปด้วยภูเขาของภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่กลางธรรมชาติอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2062 การพาณิชย์ได้ทำลายธรรมชาติอันสวยงามของคีรีวง เจ้าของร้านค้ากว่า 10 รายเทซีเมนต์ลงไปตรงตลิ่งของคลองท่าดีเพื่อตั้งร้านของตนเอง แม่น้ำไม่ใสอีกต่อไปเมื่อมีการสร้างคอนกรีตตรงตลิ่งของแม่น้ำที่ใส่ที่สุดของหมู่บ้าน เจ้าของร้านเล่าว่าแท่นซีเมนต์นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกระแสน้ำไหลเชี่ยวจากคลอง หมายความว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า 

การก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับความสนใจหลังจากกลุ่มต่อต้านการทุจริตของจังหวัดได้โพสต์วีดีโอทางออนไลน์ กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “ชมรมStrong-จิตพอเพียง ต้านทุจริต” (ชมรมจิตเพียงพอต่อต้านทุจริต) เรียกร้องให้มาดูแลการก่อสร้าง โดยกล่าวว่าระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของคีรีวงควรถูกรักษาไว้ในสภาพเก่าแก่และไม่ถูกทำลาย 

การโพสต์เริ่มมาจากเจ้าของร้านค้าเทซีเมนต์ตามแนวตลิ่งเพื่อสร้างพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งและเพื่อเป็นให้มีพื้นที่ในการขายสินค้าด้วย ชาวเน็ตแสดงปฏิกิริยาเชิงลบเกี่ยวกับการก่อสร้างคอนกรีตที่ขัดขวางการไหลของคลอง

การตอบสนองของหน่วยงานท้องถิ่น

เคราะห์ดี การโพสต์อยู่ในความสนใจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายศิริพัฒน์ พัฒน์กุล แม้แต่หัวหน้ากรมป่าไม้ (RFD)นายอรรถพล เจริญจันทร์ฉาย ได้ส่งตัวแทนมาร่วมแสดงเจตจำนงที่จะสอบสวนในทันที

ในการหาคำตอบ ไม่ใช่แค่ตำรวจท้องถิ่นเท่านั้นมาดำเนินการสืบสวนแต่ยังมี RFD มาด้วย พวกเขาได้ทำการตรวจสอบเองอย่างอิสระตั้งแต่คลองท่าดีมาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ การกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ทางกายภาพทางธรรมชาติของน้ำถือว่าเป็นการละเมิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย

โดยทางเทคนิค คลองอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าและมีเพียงตลิ่งเท่านั้นที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของกรมป่าไม้ วันที่ 16 ตุลาคม กรมเจ้าท่าได้มีคำสั่งให้เจ้าของร้านทำลายคอนกรีตภายใน 5 วัน และฟื้นฟู่พื้นที่ ถ้าทำไม่เสร็จตามวันเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บุกรุก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันว่ากรมเจ้าท่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อเจ้าของร้านค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุก แต่เมื่อถามถึงสถานการณ์นายกอำเภอลานสกา นายสามขาน อรทัย เพียงแค่รายงานว่าเจ้าของร้านเห็นด้วยที่จะทำลายคอนกรีต เขาไม่ได้เอ่ยถึงการดำเนินคดีกับพวกเขา

ปัจจุบัน คลองท่าดีไหลโดยที่ไม่มีแท่นคอนกรีตมารบกวนทางเดินน้ำอีกต่อไป นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมกับภาพวิวของคลองในขณะที่นั่งพักตรงริมแม่น้ำ ความล้มเหลวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของประเทศมากน้อยเพียงใด