เหตุผลที่จำเป็นสร้างสะพานแขวน !!

สาเหตุของการสร้างสะพานแขวน

ความเป็นมาของ​การสร้าง​สะพานแขวน ​ระหว่าง 2 หมู่บ้านคือ หมู่​ที่​ 10​ กับหมู่​ที่​ 5​ ในครั้งนี้​เริ่ม​ต้นจากเมื่อประมาณ​ 2 ปีที่แล้วโดยมีการสร้างมาแล้วหนึ่งครั้งแต่เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำหลากขึ้นจึงทำให้สะพานพังลงและได้มีการเขียนแบบขึ้นเพื่อจัดทำสะพานแขวนขึ้นใหม่อีกครั้ง ​ โดยเมื่อ2ปีที่แล้วท่านผ่อง(เจ้าอาวาส​วัด​คีรี​วง)​ ท่านอยากจะสร้างเตา​เผ่า​ศพไฟฟ้า​เพื่อลดมลพิษ​เพราะบ้านเราเป็นสถานที่​ท่องเที่ยว​(ตอนนี้กำลัง​ก่อสร้างอยู่)​ อีกอย่าง​หนึ่ง​คือ​สะพานแขวน​เพื่อให้ชาวบ้านมาวัดมาตลาด​ได้อย่างสะดวก โดยมีงบประมาณ​หนึ่ง​แสน​บาทเพื่อใช้สร้างเตาเผาไฟฟ้าและสะพานแขวนและทางวัดได้ใช้เงินงบประมาณนี้สร้างเตาเผาศพ และงบไม่เพียงพอที่จะสร้างสะพานแขวนจึงได้มีการจัดงานเพื่อหาเงินสบทบทุนในช่วงสงกรานต์คือวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยและหาเงินสบทบทุนเพื่อสร้างสะพานแขวนอีกด้วยและได้ยอดเงินสมทบรวมแล้ว 450,000บาท

การเริ่มสร้างสะพานแขวน

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดพิธีวางเสาเอกสะพานแขวนลวดสลิงระหว่างหมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 10 โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชมาทำพิธีฤกษ์งาม ยามดีเวลา 7 นาฬิกา 19 นาทีโดยการสร้างบ้านของทั้งสองหมู่บ้านได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพานแขวนนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านที่จะช่วยกันร่วมการแข่งขัน อย่างขยันขันแข็ง

ฐานเสาสะพานแขวนคีรีวง

แต่งโดยประมาณที่มีการแพนไว้ใจว่าจะต้องใช้ในการก่อสร้างคือ 600,000 บาทยังขาดอีก 150,000 บาท

วิ่ง

จึงได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างสะพานแขวนได้อีกต่อไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 มีความคืบหน้าไปมากแล้วช่วงฐานของเสาฐานเสาเรียบร้อยแล้วจากวันที่สร้างเสร็จแล้วรวม 43 วันแล้ว

ความคืบหน้าของสะพานแขวนคีรีวง