เหตุการณ์วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่“ พายยุปลาบึก” เข้าสู่ประเทศไทย 14 จังหวัดทางภาคใต้ได้รับผลกระทบมากมายในแม่น้ำคีรีวงเพิ่มขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันมันไม่แรงมาก เท่ากับมหาวิปโยคอุทกภัยปี 31 ปี 2531 แต่ก็สร้างความเสียหายให้ชาวสาวจำนวนมากแม้น้ำจะมามากมาเร็วแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่น้ำก็ไปไวเช่นกัน